นิตยสารชีวจิตมอบรางวัล’ชีวจิต Awards 2022’รางวัลเชิดชูเกียรติของคนรักสุขภาพ

นิตยสารเพื่อคนรักสุขภาพ “ชีวจิต” ในเครืออมรินทร์ กรุ๊ป กูรูผู้นำเทรนด์ด้านสุขภาพที่เข้าถึง ครบถ้วน รอบด้านฉลองครบรอบ 24 ปี และก้าวสู่ปีที่ 25 ของนิตยสาร พร้อมจัดงานมอบรางวัล “ชีวจิต Awards 2022”ณ U Sathorn Bangkok Hotel ในวันที่ 8 พ.ย. 65 เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากร องค์กร ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ และ ดร.สรัญ ฐิตะวสันต์ Deputy Managing Director บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมอบรางวัลชีวจิต Awards 2022 ที่ปีนี้มี 50 รางวัล จาก 4 สาขา ได้แก่ Cheewajit’s Choice, Innovation Reader’s Vote, Reader’s Vote ที่ในปีนี้สาขา Reader’s Vote ยังได้ประกาศรางวัลพิเศษคือSmart Silverรางวัลที่ตอบโจทย์รองรับเทรนด์สังคมผู้สูงวัย ชีวจิต People ซึ่งมอบให้ศิลปินชาย – หญิงสุขภาพดี เป็นแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพของคนไทย และ Guru’s Pick ที่คัดสรรและตัดสินโดยเหล่าคณะกรรมการคุณวาสนา พลายเล็ก บรรณาธิการบริหารนิตยสารชีวจิตคุณตั๊ก – บงกชเบญจรงคกุล, คุณว่าน – ธนกฤต พานิชวิทย์,คุณผกาเส็งพานิช และ ร.อ.นพ.สุรชา ลีลายุทธการ ร่วมงาน พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากคุณว่าน – ธนกฤต

 

ด้าน คุณวาสนา พลายเล็ก บรรณาธิการบริหารนิตยสารชีวจิต และยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการตัดสินครั้งนี้เผยว่า “จากความมุ่งมั่นในอุดมการณ์ของอาจารย์สาทิส อินทรกำแหง และคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งนิตยสารชีวจิตที่เวลานี้ครบรอบ 24 ปี ได้วางแนวทางของการเป็นสถาบันสุขภาพที่ให้ข้อมูล แรงบันดาลใจ และประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ง่ายและใช้ได้จริง ไม่เพียงสุขภาพกายและใจ และยังหมายรวมถึงสุขภาพคนในสังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัว จึงเป็นนิยามของการมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืน

 

“เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ รวมถึงส่งต่อข้อมูลของการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง งานมอบรางวัลชีวจิต Awards 2022จึงเป็นงานที่เชิดชูเกียรติศักยภาพบุคลากร และตอกย้ำถึงความมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ง่ายและใช้ได้จริง คัดเลือกโดยเหล่าคณะกรรมการจากหลากหลายสาขาอาชีพโดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากได้รับการรับรองมาตรฐานถูกต้องมีมาตรฐานรับรองจากองค์กรภาครัฐ เอกชน หรือในระดับนานาชาติ,  5 หลักการชีวจิต คือใกล้ชิดธรรมชาติพอดีและเรียบง่าย สร้างสุขภาพกายและใจเป็นเลิศ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักกันแบบพี่น้อง และสร้างสังคมดีงาม ยุติธรรม, มีจำหน่ายในประเทศ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีจำหน่ายหรือให้บริการในประเทศไทย”

 

Cheewajit’s Choiceมอบให้แก่เกษตรกร  เจ้าของผลิตภัณฑ์ องค์กรที่มีส่วนร่วมในการดำรงชีวิต เพื่อสร้างสุขภาพแข็งแรงของคนในสังคม  ที่ได้รับการยกย่องและคัดเลือกโดยผู้บริหารและทีมบรรณาธิการชีวจิตแบ่งออกเป็น  3  สาขา คือบุคคล(Influencer) องค์กร  (Organization ) และฟาร์ม( Farm )

 Innovation Reader’s Voteมอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ  รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Reader’s Vote คะแนนเสียงจากผู้อ่านและผู้ติดตามชีวจิตจากช่องทางต่าง ๆ ที่มีความประทับใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วร่วมโหวตผ่านช่องทางออนไลน์  ที่ในปีนี้สาขาReader’s Vote ยังได้ประกาศรางวัลพิเศษคือSmart Silver รางวัลที่ตอบโจทย์รองรับเทรนด์สังคมผู้สูงวัย

 

Guru’s Pick คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขา มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก (Organic Product) แบ่งเป็นหมวดย่อยตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหาร (Food) เครื่องดื่ม(Drink) เครื่องสำอาง(Beauty) และผลิตภัณฑ์ภายในบ้าน  (Homecare)

 

รางวัลชีวจิต Awards 2022 มีดังนี้ :

รางวัล Cheewajit’s  Choice:   Influencer

 • ศาสตราจารย์ ดร. นพ. อิศรางค์ นุชประยูรผู้อำนวยการเยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ ประธานชมรมโภชนวิทยามหิดล
 • คุณสุภา ใยเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
 • คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จาก Central Tham

รางวัล Cheewajit’s  Choice:   Farm    

 • อาจารย์เกศศิรินทร์ แสงมณี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • คุณกัญญ์ณัทพัชร บุณยะโหตระ จากสวนผักดาดฟ้าบ้านรังษี
 • คุณชูเกียรติ โกแมน จากCITY FARM

รางวัล Cheewajit’s  Choice:   Organization

 • ชีวามิตรวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 • Sook Enterprise ศูนย์กิจการสร้างสุข

รางวัล Innovation Reader’s Vote

 • BiFiO ACTIVE Plus
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถั่งเช่า คอร์ดี้ไทย
 • ENEL CALMAG Calcium L-threonateNON-GMO
 • HOLIS by SCGP IM-MU Cap
 • บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด
 • Propoliz Plus Extherb
 • UNIQUE CARE STATION
 • XAM-100

รางวัล Reader’s  Vote   :   NaturalFood   

 • Nautilus XTEN Oatmeal Multigrain
 • ศาลานา
 • Benega
 • Boleyn Granola
 • บะหมี่ผักเชียงดอย

รางวัล Reader’s  Vote   :   Natural Drink      

 • POCHONG
 • IsoPront’n Mixed Soy And Pea Protein Beverage
 • Multivit Soy Isolate
 • มายด์ คอมบูชะ
 • Godent From Pure  Grain
 • C’CherCollegen +C

รางวัล Reader’s  Vote   :   Natural Beauty   

 • Crystal Deo​ Stick​
 • Lalil Keep Calm & Relax Irresistible Body Soufflé

รางวัล Reader’s  Vote   :   Natural Homecare

 • ไอยรา ไลท์
 • HanumanKidsStickerHom
 • SUWAN KAFFIR OIL MASSAGE SPRAY

รางวัล Reader’s  Vote   :   Organic Drink

 • Nutrepreme Pro 23

รางวัล Reader’s  Vote   :   Smart Silver Drink

 • Vitasure​ Healthy Goat Milk from New Zealand ไวต้าชัวร์ เครื่องดื่มนมแพะเพื่อสุขภาพ
 • Antho-PLUS+
 • Centro
 • Basill​

รางวัล Reader’s  Vote   :   Smart Silver Homecare

 • เซอร์เทนตี้

รางวัล Reader’s  Vote   :   People ศิลปินชาย

 • สหรัถ สังคปรีชา

รางวัล Reader’s  Vote   :   People ศิลปินหญิง

 • เขมนิจ จามิกรณ์

รางวัล Guru’s Pick    :   Natural Drink

 • V-Soy
 • BiFiOProbiotic Plus
 • Planature
 • UFC Velvet Oat Milk Unsweetened เครื่องดื่มธัญพืชน้ำนมข้าวโอ๊ต รสจืด ตรา ยูเอฟซี เวลเวท

รางวัล Guru’s Pick    :   Natural Personal Care

 • ผ้าอนามัย ira
 • PhutawanDeepSleep  Pillow  Spray
 • AYATANA  Aroma Nourishing Oil Spray
 • FRESHMINT

รางวัล Guru’s Pick    :   Organic  Drink

 • NutrepremePro 19

ติดตามภาพบรรยากาศการมอบรางวัลชีวจิต Awards 2022 หรืออัพเดตข่าวสารในการดูแลสุขภาพได้ที่ Facebook: นิตยสารชีวจิต, Instagram : @cheewajitmedia และ www.goodlifeupdate.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Facebook Pixel

  Facebook_Pixel

 • Google Tag Manager

  Google_Tag_Manager

บันทึกการตั้งค่า