นิตยสารชีวจิต มอบรางวัล “ชีวจิต Awards 2022” รางวัลเชิดชูเกียรติของคนรักสุขภาพ

นิตยสารเพื่อคนรักสุขภาพ “ชีวจิต” ในเครืออมรินทร์ กรุ๊ป กูรูผู้นำเทรนด์ด้านสุขภาพที่เข้าถึง ครบถ้วน รอบด้าน ฉลองครบรอบ 24 ปี และก้าวสู่ปีที่ 25 ของนิตยสาร พร้อมจัดงานมอบรางวัล “ชีวจิต Awards 2022” ณ U Sathorn Bangkok Hotel ในวันที่ 8 พ.ย. 65 เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากร องค์กร ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ และ ดร.สรัญ ฐิตะวสันต์ Deputy Managing Director บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมอบรางวัล ชีวจิต Awards 2022 ที่ปีนี้มี 50 รางวัล จาก 4 สาขา ได้แก่ Cheewajit’s Choice, Innovation Reader’s Vote, Reader’s Vote ที่ในปีนี้สาขา Reader’s Vote ยังได้ประกาศรางวัลพิเศษคือ Smart Silver รางวัลที่ตอบโจทย์รองรับเทรนด์สังคมผู้สูงวัย ชีวจิต People ซึ่งมอบให้ศิลปินชาย – หญิงสุขภาพดี เป็นแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพของคนไทย และ Guru’s Pick ที่คัดสรรและตัดสินโดยเหล่าคณะกรรมการ คุณวาสนา พลายเล็ก บรรณาธิการบริหาร นิตยสารชีวจิต, คุณตั๊ก – บงกช เบญจรงคกุล, คุณว่าน – ธนกฤต พานิชวิทย์, คุณผกา เส็งพานิช และ ร.อ.นพ.สุรชา ลีลายุทธการ ร่วมงาน พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากคุณว่าน – ธนกฤต

ด้าน คุณวาสนา พลายเล็ก บรรณาธิการบริหารนิตยสารชีวจิต และยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการตัดสินครั้งนี้ เผยว่า “จากความมุ่งมั่นในอุดมการณ์ของอาจารย์สาทิส อินทรกำแหง และคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งนิตยสาร ชีวจิตที่เวลานี้ครบรอบ 24 ปี ได้วางแนวทางของการเป็นสถาบันสุขภาพที่ให้ข้อมูล แรงบันดาลใจ และประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ง่าย และใช้ได้จริง ไม่เพียงสุขภาพกายและใจ และยังหมายรวมถึงสุขภาพคนในสังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัว จึงเป็นนิยามของการมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืน

“เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ รวมถึงส่งต่อข้อมูลของการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง งานมอบรางวัลชีวจิต Awards 2022 จึงเป็นงานที่เชิดชูเกียรติศักยภาพบุคลากร และตอกย้ำถึงความมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ง่ายและใช้ได้จริง คัดเลือกโดยเหล่าคณะกรรมการจากหลากหลายสาขาอาชีพ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากได้รับการรับรองมาตรฐานถูกต้อง มีมาตรฐานรับรองจากองค์กรภาครัฐ เอกชน หรือในระดับนานาชาติ, 5 หลักการชีวจิต คือใกล้ชิดธรรมชาติพอดีและเรียบง่าย สร้างสุขภาพกายและใจเป็นเลิศ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักกันแบบพี่น้อง และสร้างสังคมดีงาม ยุติธรรม, มีจำหน่ายในประเทศ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีจำหน่ายหรือให้บริการในประเทศไทย”

 

งานมอบรางวัลชีวจิต Awards 2022 ปีนี้มีบุคลากรและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 50 รางวัลจาก 4 สาขา ได้แก่

Cheewajit’s Choice มอบให้แก่เกษตรกร เจ้าของผลิตภัณฑ์ องค์กรที่มีส่วนร่วมในการดำรงชีวิต เพื่อสร้างสุขภาพแข็งแรงของคนในสังคม ที่ได้รับการยกย่องและคัดเลือกโดยผู้บริหารและทีมบรรณาธิการชีวจิต แบ่งออกเป็น 3 สาขา คือบุคคล (Influencer) องค์กร (Organization ) และฟาร์ม( Farm )

Innovation Reader’s Vote มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Reader’s Vote คะแนนเสียงจากผู้อ่านและผู้ติดตามชีวจิตจากช่องทางต่าง ๆ ที่มีความประทับใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วร่วมโหวตผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ในปีนี้สาขา Reader’s Vote ยังได้ประกาศรางวัลพิเศษคือ Smart Silver รางวัลที่ตอบโจทย์รองรับเทรนด์สังคมผู้สูงวัย

Guru’s Pick คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขา มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก (Organic Product) แบ่งเป็นหมวดย่อยตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหาร (Food) เครื่องดื่ม(Drink) เครื่องสำอาง(Beauty) และผลิตภัณฑ์ภายในบ้าน (Homecare)

รางวัลชีวจิต Awards 2022 มีดังนี้ 

รางวัล Cheewajit’s Choice : Influencer

ศาสตราจารย์ ดร. นพ. อิศรางค์ นุชประยูร ผู้อำนวยการเยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ ประธานชมรมโภชนวิทยามหิดล
คุณสุภา ใยเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จาก Central Tham
รางวัล Cheewajit’s Choice : Farm

อาจารย์เกศศิรินทร์ แสงมณี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
คุณกัญญ์ณัทพัชร บุณยะโหตระ จากสวนผักดาดฟ้า บ้านรังษี
คุณชูเกียรติ โกแมน จาก CITY FARM
รางวัล Cheewajit’s Choice : Organization

ชีวามิตรวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
Sook Enterprise ศูนย์กิจการสร้างสุข
รางวัล Innovation Reader’s Vote

BiFiO ACTIVE Plus
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถั่งเช่า คอร์ดี้ไทย
ENEL CALMAG Calcium L-threonate NON-GMO
HOLIS by SCGP IM-MU Cap
บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด
Propoliz Plus Extherb
UNIQUE CARE STATION
XAM-100

รางวัล Reader’s Vote : Natural Food

Nautilus XTEN Oatmeal Multigrain
ศาลานา
Benega
Boleyn Granola
บะหมี่ผักเชียงดอย
รางวัล Reader’s Vote : Natural Drink

POCHONG
IsoPront’n Mixed Soy And Pea Protein Beverage
Multivit Soy Isolate
มายด์ คอมบูชะ
Godent From Pure Grain
C’Cher Collegen +C
รางวัล Reader’s Vote : Natural Beauty

Crystal Deo​ Stick​
Lalil Keep Calm & Relax Irresistible Body Soufflé
รางวัล Reader’s Vote : Natural Homecare

ไอยรา ไลท์
HanumanKids StickerHom
SUWAN KAFFIR OIL MASSAGE SPRAY
รางวัล Reader’s Vote : Organic Drink

Nutrepreme Pro 23

รางวัล Reader’s Vote : Smart Silver Drink

Vitasure​ Healthy Goat Milk from New Zealand ไวต้าชัวร์ เครื่องดื่มนมแพะเพื่อสุขภาพ
Antho-PLUS+
Centro
Basill​
รางวัล Reader’s Vote : Smart Silver Homecare

เซอร์เทนตี้
รางวัล Reader’s Vote : People ศิลปินชาย

สหรัถ สังคปรีชา
รางวัล Reader’s Vote : People ศิลปินหญิง

เขมนิจ จามิกรณ์
รางวัล Guru’s Pick : Natural Drink

V-Soy
BiFiO Probiotic Plus
Planature
UFC Velvet Oat Milk Unsweetened เครื่องดื่มธัญพืชน้ำนมข้าวโอ๊ต รสจืด ตรา ยูเอฟซี เวลเวท
รางวัล Guru’s Pick : Natural Personal Care

ผ้าอนามัย ira
Phutawan DeepSleep Pillow Spray
AYATANA Aroma Nourishing Oil Spray
FRESHMINT
รางวัล Guru’s Pick : Organic Drink

Nutrepreme Pro 19

ติดตามภาพบรรยากาศการมอบรางวัลชีวจิต Awards 2022 หรืออัพเดตข่าวสารในการดูแลสุขภาพได้ที่ Facebook : นิตยสารชีวจิต, Instagram : @cheewajitmedia และ www.goodlifeupdate.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Facebook Pixel

  Facebook_Pixel

 • Google Tag Manager

  Google_Tag_Manager

บันทึกการตั้งค่า