กิจกรรม XAM TALK

📞 ฮัลโหล สวัสดีครับ ผมแซม ยุรนันท์ ครับ และนั่นคือเสียงแรกที่คุณจะได้ยิน : )